อนุทิน 5890 - สิทธิรักษ์

สิทธิรักษ์

จะขึ้นบันทึกใหม่  สุสานป่า

แต่ คนดี คนเลว  ยังจบไม่ลง  ได้แตกย่อยไปในประเด็นต่างๆ ที่น่าเป็นห่วง ยังแฝงไปด้วยระบบคิดแบบอัตตา ฐานความดี ความเลว ยังกำหนดกันด้วยอัตตา เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางต่อความหมาย คนดี คนเลว 

การเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนี้ได้เปลี่ยนแปลงอย่างงพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน  ความคิดเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดโดยพฤติกรรมรวมของผู้คนและ ธรรมชาติ 

ผมไม่ปฏิเสธตำรา ไม่ปฏิเสธคัมภีร์  ผมไม่ได้ปฏิเสธความดีตามที่ได้กล่าวอ้างมา  เป็นสิ่งดีมีมาตรฐาน เป็นฐานความคิดที่เป็นประโยชน์  แต่เราจะปฏิเสธต่อผู้คนแวดล้อมเราไม่ได้  คนเราไม่ได้เกิดมาเหมือนกัน สิ่งแวดล้อมต่างกัน ความเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ต่างกัน วัฒนธรรมความเป็นอยู่ การรับรู้ต่างกัน

เราเรียกร้องกำหนดในมาตรฐานต่าง ต่อคนอื่นโดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริง เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้  คนดี คนเลว เป็นพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในสังคม

การเรียกร้อง มือข้างซ้ายถือคัมภีร์ ข้างขวาถือไมโครโฟน เรียกร้องผู้คนให้เป็นแบบอย่างที่เราเป็น  เป็นความคิดที่ผิดพลาดโดยสิ้นเชิง

บันทึกที่ได้เปิดไปแล้วนั้น ล้วนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ในความเป็นจริงที่จะปฏิบัติให้ได้ผลต่อการเปลี่ยนแปลง คงต้องลงไปในรูปธรรม

มีบางท่านได้เปิดบันทึกถึง คนดี คนเลว แล้วอ้างอิงถึงบันทึกผมนั้น เหมือนกับสรุปว่าคนดีต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้  ปฏิเสธต่อสังคม ปฏิเสธต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

สมัยลัทธิคัมภีร์ควรจะจบสิ้นไปแล้ว  ถึงเวลาที่จะเข้าหาความเป็นจริง  ต่อสู้ ดัดแปลง แก้ไข สู่ความเป็นจริง

วันนี้ขอระบายเท่านี้ก่อน อยากจะขึ้นบันทึกแต่ยังครับ

เขียน 16 May 2008 @ 16:11 ()


ความเห็น (0)