อนุทิน 58898 - ธิ

  ติดต่อ

AOR 13

การบ้านเสร็จ  3  ข้อ  สรุป SPA  7  หน้า  ร่างวาระทีมนำ  ตารางดูงานสระบุรี

28 ม.ค. 53 ร่างถ่ายทอดตัวชี้วัดจาก รพ.ถึงกลุ่มงาน/ทีม  ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์

26 - 27 ม.ค. 53 ได้สาระทีมนำ ปรับยุทธศาสตร์ การบ้านเป้าประสงค์ KPI  ขอบ้านงบลงทุน  ปรับแผนสร้างสวนสุขภาพ

25 ม.ค. 53 วันดีมาก  พี่ตุ๊ก BD ฟังธรรมหลวงพ่อ  ความสุขในการทำงาน "รังผึ้ง"  ใจเราเองเป็นสุข  หาความรู้จากงานและเพื่อน  KM ฉบับพุทธแท้  เย็นไปบ้านพี่ตุ๊ก

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)