อนุทิน 58888 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ความรักคือความเมตตา  เมตตาคนทั้งโลกให้เขามีความสุข
  • ความรักคือความเสียสละ  คิดถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตนเอง
  • ความรักคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้แต่คำขอบคุณ
  • จงเรียนรู้ที่จะรักและเข้าใจตนเอง...ก่อนที่จะไปรักและเข้าใจผู้อื่น
  •   เขียน:  

    ความเห็น (0)