อนุทิน 58880 - เตวิชโช

  ติดต่อ

 คนนิยมสร้างพุทธ ที่เป็นรูป คือพุทธรูป

แต่ไม่นิยมสร้างพุทธ ที่เป็นนาม

คือสภาวธรรมที่รู้แจ้ง รู้จริง ทำให้รู้จักพุทธะ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)