อนุทิน 58863 - สายลมที่หวังดี

...เมื่อวานได้ไปอบรม "โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ" ของการเคหะ  ร่วมกับ  กองทัพบก และฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ที่จังหวัดอยุธยา ส่วนความรู้ที่ได้ ได้รู้ว่าจุลินทรีย์ช่วยในเรื่องการบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ  กำจัดกลิ่นเหม็นต่างๆได้  สุขาภิบาลในฟาร์มปศุสัตว์  ช่วยในการเจริญเติบโตของสัตว์  และจุลินทรีย์ ยังไม่เป็นอันตรายต่อคนและสิ่งที่มีชีวิตต่าง ๆ ด้วย......

เขียน 31 Jan 2010 @ 12:03 ()


ความเห็น (0)