อนุทิน 58853 - ครูอ้อย แซ่เฮ

  • วันนี้  ออกข้อสอบปลายปี  กำลังเริ่มรายวิชาอังกฤษเพิ่มเติมก่อน สนุกดี  นักเรียนคงจะสนุกกับการทำข้อสอบ  ครูอ้อยออกข้อสอบไม่ยาก  แต่ต้องคิด หากนักเรียน คิด สักนิด ทำได้ทุกข้อ นะคะ
  • ส่วนรายวิชาพื้นฐาน ฉบับที่ 1  ภาษาเพื่อการสื่อสาร  นักเรียนต้องใช้ความสามารถในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่านและเขียน นะคะ
  • และรายวิชาพื้นฐาน ฉบับที่ 2 การใช้ภาษา  นักเรียนต้องมี และ ใช้ภาษา ในเรื่อง ไวยากรณ์ และ อื่นๆ ตามหลักภาษา นะคะ
  • ขอให้โชคดีทุกคนในการสอบ 
เขียน 31 Jan 2010 @ 07:49 ()


ความเห็น (0)