อนุทิน 58808 - รีไซเคิลแมน

12. ข้าพเจ้าสำรวจตนเอง พบว่า

การพัฒนาอยู่ที่ "ใจ" อยู่ที่ตัวเรา

ถ้าเราหยุดเดิน ในขณะที่คนอื่นเดินต่อไป เราจะไปไม่ถึงจุดหมาย และก้าวตามไม่ทัน

..แต่ถ้าเราเลือกที่จะเดินไป เร็วหรือ ช้า สักวันมันก็ต้องสำเร็จ..เพราะเรามีจุดมุ่งหมายรวมถึงความมุ่งมั่นที่จะไป

...เหมือนที่เรานั่งทำงานอยู่ประจำ นั่นคือการพัฒนาัตัวเรา พัฒนาความคิดของเรา และอุปสรรคในงานทำให้เราแก้ไขปรับปรุงให้งานสำเร็จ นั่นคือการพัฒนางานของเรานั่นเอง

เขียน 30 Jan 2010 @ 15:07 () แก้ไข 30 Jan 2010 @ 15:17, ()


ความเห็น (0)