อนุทิน 58779 - ศรีกรม

  • คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนครราชสีมาคณะนิติศาสตร์ มาศึกษาดูงาน
  • ส่ง tor  ให้เขต ๙ และไดรับแบบประเมินใหม่
  • ส่งแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๓ ของสำนักงานอัยการเขต ๓
  • คติ..ท่านคิดสิ่งใด ชีวิตท่านก็จะดูดเอาสิ่งนั้นเข้าไปในชีวิต..
เขียน 29 Jan 2010 @ 22:29 ()


ความเห็น (0)