อนุทิน 58775 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เก่าไปใหม่มา

  • ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๓  เลี้ยงส่งผู้อำนวยการ  และรองผู้อำนวยการ
  • ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  เลี้ยงรับผู้อำนวยการคนใหม่  และรองผู้อำนวยการคนใหม่
  • บางทีการเปลี่ยนแปลง  อาจทำให้ทุกสิ่งดีขึ้น   ชีวิตมักมีเรื่องราวให้ค้นหา 
    การเปลี่ยนแปลงทั้งผู้คนและสถานที่  ย่อมทำให้เกิดการตื่นตัวและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  • "ชื่อเสียงของสถาบัน  และวงศ์ตระกูล"  คือสิ่งที่ทุกคนนำไปด้วยเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม... จงรักษาคุณค่าของตนเองไว้ชั่วชีวิต

 

เขียน 29 Jan 2010 @ 22:03 ()


ความเห็น (0)