อนุทิน 58755 - พระปลัด

พระปลัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในยุคโลกาภิวัตน์ จะเห็นได้ว่าเรื่องราวต่างๆทั่วโลก  เราสามารถรู้เห็นในชั่วพริบตาเดียว  การที่เรารู้ เห็นนั้น มีทั้งเรื่องที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงก็ได้ บางครั้งอาจนำเอาไปใช้ปฏิบัติทำให้เกิดปัญหา เกิดความสับสนวุ่นวาย เป็นการเพิ่มปัญหายิ่งขึ้น เพราะเราไม่อาจรู้เท่าทันเรื่องราวเหล่านั้นได้หมด ฉะนั้นการใคร่ครวญให้ดี มีสตินั้นกับข้อมูลข่าวสารที่ท่วมทับเราอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นหนทางที่อาจช่วยได้บ้าง

เขียน 29 Jan 2010 @ 18:21 ()


ความเห็น (0)