อนุทิน 58738 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

  • พรุ่งนี้ 30 มกราคม 2553 ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. จัดอบรมการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมงานด้วยศาสตร์ Enneagram ให้กับท่านอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ ICT แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
  • วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 จัดอบรม รู้เรา รู้เขา เข้าถึง จึงเข้าใจ ด้วยศาสตร์ Enneagram ให้กับกองอำนวยการ (เจ้าหน้าที่และเลขานุการผู้บริหาร) 
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)