อนุทิน 58736 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ถ้าส่วนหนึ่งของสัญญาเป็นโมฆะให้สัญญาส่วนอื่น ๆ ยังมีผลบังคับใช้ ภาษาอังกฤษมักใช้คำว่า Invalidity หรือ Severability

หลักนี้อยู่ใน... มาตรา 173 ที่บัญญัติว่า “ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของนิติกรรมเป็นโมฆะ นิติกรรมนั้นย่อมตกเป็นโมฆะทั้งสิ้น เว้นแต่จะพึงสันนิษฐานได้โดยพฤติการณ์แห่งกรณีว่า คู่กรณีเจตนาจะให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้”

เขียน 29 Jan 2010 @ 13:52 ()


ความเห็น (0)