อนุทิน 58728 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

[วาทะคนgotoknow 8]

เพราะว่าความรักมักอยู่เหนือทุกสิ่ง ตราบใดที่เรายังมีรัก...เรายังจะมีชีวิตอยู่ได้ ไม่ว่าความรักนั้นจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม...

เพราะรักไม่สามารถออกแบบได้ ไม่สามารถคาดการได้

แต่ความรักเราสามารถทำให้มันคงอยู่ได้ ตราบนานเท่านาน

แลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆกับคนข้างๆคุณ.....ก็ถือเป็นความรักแล้ว...

 

P

"สายลมที่หวังดี"


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)