อนุทิน 58728 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow 8]

เพราะว่าความรักมักอยู่เหนือทุกสิ่ง ตราบใดที่เรายังมีรัก...เรายังจะมีชีวิตอยู่ได้ ไม่ว่าความรักนั้นจะเป็นรูปแบบไหนก็ตาม...

เพราะรักไม่สามารถออกแบบได้ ไม่สามารถคาดการได้

แต่ความรักเราสามารถทำให้มันคงอยู่ได้ ตราบนานเท่านาน

แลกเปลี่ยนเรื่องราวดีๆกับคนข้างๆคุณ.....ก็ถือเป็นความรักแล้ว...

 

P

"สายลมที่หวังดี"


เขียน 29 Jan 2010 @ 12:52 () แก้ไข 04 Feb 2010 @ 13:21, ()


ความเห็น (0)