อนุทิน 58699 - Boo

Boo

ค่อยๆ เลียบ ค่อยๆ เรียง ค่อยๆ เมียง ค่อยๆ มอง ค่อยๆ จด ค่อยๆ จ้อง อย่างใคร่ครวญ ไม่เคร่งเครียด ... งานอาจเหมือนดูเยอะ ยุบ ยิบ ยิ่ง ประวิง ไหว  หากแต่ค่อยๆ ทำ ค่อยๆ ตรวจ ตราไป ... คงแล้วเสร็จได้ทันเวลา ณ วันนี้ ไม่อยากค้างคาใจ เราอยากไปผ่อนพักหน่อย มีหลายเรื่อง ต่างรอคอย ค่อยๆ สะ ค่อยสางไป ให้รื่นรมย์  ... สดใส อย่างเปี่ยมหวัง ในวันศุกร์ เชียร์ๆ ...

เขียน 29 Jan 2010 @ 09:15 ()


ความเห็น (0)