อนุทิน 58674 - รีไซเคิลแมน

เวลาที่ข้าพเจ้าอยู่กับเพื่อนของข้าพเจ้าหรือคนที่ข้าพเจ้ารู้จัก

....ข้าพเจ้าจะเดินไปร่วมกันกับเขา... ทำตัวให้กลมกลืน เนียนตามไปกับเขา

    ไม่เด่นกว่า .... ยอมรับฟังความคิดเห็น และให้เกียรติแก่เขาด้วยการมองเขาในแง่ดี

        ...และกระทำตามโดยไม่แตกต่างกัน...

แต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่สามารถสนองต่อความต้องการของเพื่อนได้ทั้งหมดในมุมมองต่างกัน

...ข้าพเจ้าเลือกที่จะ เป็นตัวของตัวเอง ในมุมมองสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าโดยไม่กระทบหรือเบียดเบียนผู้อื่นผู้ใดในเวลาดังกล่าวเท่านั้น......

เขียน 28 Jan 2010 @ 22:55 () แก้ไข 28 Jan 2010 @ 22:56, ()


ความเห็น (0)