อนุทิน 58664 - นาย วรพงศ์ boy แสงเดือน

เรื่องราวจากใจ ผ่านความรู้สึก พิมพ์เป็นตัวอักษร สื่อด้วยใจ(ถึงใจ)

ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่รับสื่อใจถึงใจนี้ได้ เท็จ จริง เป็นเช่นใด หัวใจที่ใช้สื่อด้วยความรู้สึกดีๆ บางครั้งก็ไม่อาจเผยถึงความในใจที่รับรู้ได้ ทำไมหนอความคิด ความรู้สึก เหมือนอยู่คนเดียวในโลกมันมาอีกแล้ว อย่างที่บอกสุขและทุกข์ม้นมาคู่กันเสมออยู่ที่ว่าเวลาไหนคุณเลือกอยู่กับ?

บอกเล่าเรื่องราว ผ่านตัวอักษร ร้อยคำบรรยาย

ฉนั้นเมื่อปัญหาเกิด ตนเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งแห่งตน

เมื่อทุกข์เกิดขึ้น ให้เรียนรู้จักทุกข์ และดับทุกข์ด้วยใจ เท่านั้นนี่แหละที่สอนตัวเองตลอดมา......จบข่าว

 

เขียน 28 Jan 2010 @ 21:46 ()


ความเห็น (0)