อนุทิน 58635 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow 6]

"อย่าเลี้ยงลูกให้อยู่ดีกินดีมากนัก  ควรจะเลี้ยงให้ อยู่พอดี....และกินพอดี จะดีกว่า  ถ้าอยู่ดีมากสบายมากนักก็จะติดความสบาย.. อ่อนแอ ไม่มีวินัยในตัวเอง ทำอะไรไม่เป็น ช่วยตัวเองได้ลำบาก   ถ้ากินดีมากไป ก็จะเป็นโรคอ้วนหรือโรคอื่น ๆ ได้ ควรจะอดบ้าง พบความผิดหวังบ้าง รู้จักการรอคอยหรือเสียสละบ้าง  

แม้โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว จงอย่าใฝ่หาการ “อยู่ดี – กินดี” มากเลย ไม่ดีหรอก สู้รู้จัก “การอยู่พอดี – กินพอดี” จะดีกว่า

เมื่อ ผ่านความทุกข์ไปได้แล้ว ชีวิตของคุณก็จะเหมือนเมล็ดพันธุ์พืชชั้นดีที่มีความแกร่ง เหมาะจะปลูกลงในผืนดิน โดยมีกำลังใจที่ดีเป็นน้ำและปุ๋ย   เมล็ดพืชของชีวิตที่ดีก็จะงอกงามเติบโตต่อไป  เกิดร่มเงาออกดอกผลและกระจายเมล็ดพืชพันธุ์ที่ดีต่อไปในสังคม"

moopum 

เขียน 28 Jan 2010 @ 12:50 () แก้ไข 28 Jan 2010 @ 12:56, ()


ความเห็น (0)