อนุทิน #58626

[วาทะที่ศรัทธาด้วยจิตวิญญาน 4]

“งานคือชีวิต ชิีวิตคืองาน บันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน”

และ"โบสถไม่เสร็จ ไม่ตาย”

ปัญญานันทะภิกขุ

 

เขียน:

ความเห็น (0)