อนุทิน 58626 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

[วาทะที่ศรัทธาด้วยจิตวิญญาน 4]

“งานคือชีวิต ชิีวิตคืองาน บันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน”

และ"โบสถไม่เสร็จ ไม่ตาย”

ปัญญานันทะภิกขุ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)