อนุทิน 58611 - บุญส่ง

บุญส่ง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเรียนรู้คือการพัฒนาเด็ก หลายๆด้าน  ซึ่งก็ไม่ใช่หน้าที่ครู  เพียงคนเดียว แต่ต้องร่วมมือกับผุ้ปกครอง  การติดต่อประสานความสัมพันธ์กับผู้ปกครองจึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด้ก เพื่อหาแนวทางพัฒนาตัวเขาเอง

เขียน 27 Jan 2010 @ 23:57 ()


ความเห็น (0)