อนุทิน 58611 - บุญส่ง

  ติดต่อ

การเรียนรู้คือการพัฒนาเด็ก หลายๆด้าน  ซึ่งก็ไม่ใช่หน้าที่ครู  เพียงคนเดียว แต่ต้องร่วมมือกับผุ้ปกครอง  การติดต่อประสานความสัมพันธ์กับผู้ปกครองจึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด้ก เพื่อหาแนวทางพัฒนาตัวเขาเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)