อนุทิน 58607 - รีไซเคิลแมน

ข้าพเจ้าเคยบอกกับตนเอง ข้าพเจ้าไม่ได้มีหน้าที่เพื่อ เปลี่ยนแปลง

    แต่ข้าพเจ้ามีหน้าที่ เพียงแค่ ปรับปรุง ให้มันดีขึ้นโดยยึดแบบเดิมในทางใหม่ ต่างหาก....

เขียน 27 Jan 2010 @ 23:32 ()


ความเห็น (0)