อนุทิน 58602 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แม้เหนื่อยก็อดทน...

แม้ใจอยากเปลี่ยนแปลงอะไรมากมาย...

แต่...ก็ได้ให้ "ธรรมชาติ"...นำพาไป

โดย...เรากำหนดรู้สภาวะให้เท่าและทันตามสภาวะ "ธรรม"ชาตินั้น

เหมือนดั่งกระแสน้ำไหลไป บางครั้งก็ผ่านโขดหินและบางคราอาจไหลเชี่ยวกราก หรือบางครั้งก็ไหลเอื่อย... กระแสแห่งชีวิตก็เช่นเดียวกัน บางคราก็ไม่ได้เป็นไปตามฝันที่เราวาดไว้ในมโนภาพ... แต่สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุด ณ สภาวะนี้คือ การน้อมใจลงเผชิญด้วยใจที่นอบน้อมและรู้ตัวด้วย "ลมหายใจเข้าสบาย...หากใจออกสบาย"

เขียน 27 Jan 2010 @ 22:52 ()


ความเห็น (0)