อนุทิน 5859 - หยั่งราก ฝากใบ

การอบรมศาสตร์แห่งนพลักษณ์ (Enneagram) ระหว่าง 14-16 พค.51 เสียดายที่ไม่ได้อยู่จนจบการอบรม

วิทยากร 3 ท่าน โดยมี ผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์ และลูกทีม ชื่อ พญ.ทานตะวัน คุณอัญชลี สอนโยคะ และคุณเมธี ซึ่งเป็นนักดนตรีอิสระ มาช่วยในการอบรม

บันทึกรายละเอียดไว้เพื่อกันลืมก่อนการเขียนบันทึกสักเล็กน้อย ความที่วิทยากรเป็นจิตแพทย์เสีย 2 ท่าน ความรู้สึกส่วนตัวจึงอดจะรู้สึกไม่ค่อยวางใจเล็ก ๆ ไม่ได้ ...เชื่อเสียแล้วว่า จิตแพทย์ชอบล้วง ชอบสืบเสาะ ความลับในใจคน...เริ่มต้นไม่ค่อยดีนัก ไม่ผ่อนคลายเลย...

ศาสตร์แห่งนพลักษณ์ เป็นความรู้โบราณตั้งแต่สมัยเอเซียกลาง ก่อนค.ศ. 1920 จึงมีการนำมาเผยแพร่ในทวีปอเมริกา โดย จึ โอ เกอร์ด เจฟ

หลักการคือ การแบ่งลักษณะพื้นฐานนิสัยใจคอของมนุษย์ที่แตกต่างกัน โดยการเฝ้าสังเกตกระบวนการ ความรูสึก ความคิดภายใน มุ่งมองกิเลสและพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเจ้าตัว ให้ได้รู้จักตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานในการยกระดับจิตวิญญาณของตน

แบ่งคนออกเป็น 9 ลักษณะ โดยแบ่งตามโลกทัศน์ ความยึดติด ความใส่ใจ ที่บุคคลนั้นกระทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย โดยแทบจะไม่รู้สึกตัว และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตโดยภาพรวม

 

เขียน 16 May 2008 @ 14:20 () แก้ไข 16 May 2008 @ 14:23, ()


ความเห็น (0)