อนุทิน 58589 - รีไซเคิลแมน

เมื่อวานนี้ เขียนโครงการเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาฯ เสียเกือบตีสาม.....

  รู้สึกดีใจและพอใจ กับโครงการที่เขียนขึ้นเอง...เพราะถึงแม้มติที่ประชุมจะเป็นอย่างไร

   แต่เราได้ใช้สิทธิที่ถูกต้องของคณะกรรมการในการประชุม นั่นคือการนำเสนอกิจกรรมผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมฯ

   ถึงแม้เรื่องการเขียนโครงการนี้ ดูจะใหม่สำหรับเรา . แต่เราก็ทำจนเป็นผลสำเร็จจนได้..

วันนี้เลยมาลุยปรับปรุงบอร์ดโครงสร้างหน่วยงานเตรียมรับประกันคุณภาพต่อ..

เขียน 27 Jan 2010 @ 18:18 () แก้ไข 27 Jan 2010 @ 18:24, ()


ความเห็น (0)