อนุทิน 58587 - พระปลัด

พระปลัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าผู้คนเป็นโรคทางใจกันมาก เพราะความที่คนเราเป็นปุถุชน ยังมีความโลภ โกรธ หลง ยึดมั่นกับวัตถุ  ความรู้สึก เกียรติยศ ศักดิ์ศรี  ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาและธรรมชาติของคนเรา  แต่หากเพราะความที่เราเข้าไปยึดมั่นให้มากเกิน  จึงเกิดเป็นโรคทางใจ  และส่งผลให้เกิดโรคทางกายต่อมา  หลายท่านมีสติได้พบผู้ร้จริงแนะวิธีแก้ไขให้สำเร็จได้  แต่ยังมีอีกมากที่ยังหาทางออกในเรื่องนี้ไม่ได้

เขียน 27 Jan 2010 @ 18:14 ()


ความเห็น (0)