อนุทิน 58578 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

  ติดต่อ

ไป เยี่ยมคนไข้ ติดเหล้า ลมชัก ขาดยา

ในวอร์ด อายุ 28 ปี

มือสั่น ตลอด หากกลับใจ ชีวิตคงดีขึ้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)