อนุทิน 58578 - นาย ศุภรักษ์ ศุภเอม

ไป เยี่ยมคนไข้ ติดเหล้า ลมชัก ขาดยา

ในวอร์ด อายุ 28 ปี

มือสั่น ตลอด หากกลับใจ ชีวิตคงดีขึ้น

เขียน 27 Jan 2010 @ 16:03 ()


ความเห็น (0)