อนุทิน #58578

ไป เยี่ยมคนไข้ ติดเหล้า ลมชัก ขาดยา

ในวอร์ด อายุ 28 ปี

มือสั่น ตลอด หากกลับใจ ชีวิตคงดีขึ้น

เขียน:

ความเห็น (0)