อนุทิน 58552 - แสงแห่งความดี...

[วาทะที่ศรัทธาด้วยจิตวิญญาน2]

ใช้ชีวิตให้เสมือนว่าพรุ่งนี้ท่านจะไม่มีชีวิตอยู่แล้ว เรียนรู้ให้เสมือนว่าท่านจะอยู่ในโลกนี้ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุด
Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever

คานธี

เขียน 27 Jan 2010 @ 09:04 () แก้ไข 27 Jan 2010 @ 12:23, ()


ความเห็น (0)