อนุทิน 58542 - ครูอ้อย แซ่เฮ

ครูอ้อยทำงานหลายอย่างจัง
1. สอนสอนสอนสอนสอน  ที่ต้องเตรียมอุปกรณ์และเอกสาร
2. ออกข้อสอบ 3 ฉบับ 100 ข้อ
3. ทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
4. เรียน พบอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งงานการศึกษาอิสระ
5. ตรวจข้อสอบคณะครูในกลุ่ม 
6. พิมพ์เกียรติบัตร ให้ครูและนักเรียน 2 งาน จำนวน 200กว่าคน
7. เขียนสมุดรายวิชา
8. เตรียมไปงานศพปู่ของเด็กๆ

พยายามนะ ครูอ้อย แซ่เฮ

เขียน 27 Jan 2010 @ 01:53 ()


ความเห็น (0)