อนุทิน 58539 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ธนาคาร ต้นไม้ โครงการแปลงสินทรัพยกรธรรมชาติเป็นทุน ที่อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ธนาคารต้นไม้จะตีมูลค่าต้นไม้ที่ประชาชนนำมาลงทะเบียนให้เป็นเงิน แปรเป็นทรัพย์สิน สามารถนำไปทดแทนเงิน ใช้เพื่อประกันหนี้สิน ชำระหนี้ ประกันตัว รับรองเครดิตเงินกู้ ฯลฯ ได้ถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าของต้นไม้ได้รับการรับรองสิทธิเป็นเจ้าของทั้งต้นไม้และที่ดิน สามารถคิดมูลค่า รวมถึงตัดต้นไม้มาใช้สอยและทำการค้าได้

เขียน 27 Jan 2010 @ 00:38 ()


ความเห็น (0)