อนุทิน #58520

ไปที่คิโนะ เห็นมีหนังสือ The Seven Pillars of Wisdom ของ T.E.Lawrence ด้วย ชวนให้ยินดี เพราะก่อนหน้านี้ นึกว่าเป็นหนังสือที่หาอ่านได้เฉพาะในต่างประเทศ เล่มนี้ เขียนแบบถึงลูกถึงคน เพราะเป็นบันทึกอัตชีวประวัติของเขาเอง

คนนี้ก็คือ Lawrence of Arabia ที่มีคนเคยทำหนังจากประวัติชีวิตเขาเมื่อหลายสิบปีก่อน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)