อนุทิน 58518 - wwibul

  ติดต่อ

มีผู้เสนอแนวคิดที่ทำนายทางทฤษฎีว่า "undersea internet cables could detect tsunamis" >> คลื่นน้ำทะเลมีเกลือ > เกลือมีประจุ >> ประจุเคลื่อนตัดสนามแม่เหล็กโลก เกิดสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ >> ถ้าติด voltmeter ที่เคเบิลอินเทอร์เนตใต้ทะเล จะได้ระบบเตือนอย่างหยาบ ๆ ด่านแรก ซึ่งสัญญาณแม้อ่อนและอาจมีสัญญาณรบกวนง่าย แต่น่าจะลงทุนน้อยกว่าระบบทุ่นไฮเทค

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)