อนุทิน 58518 - wwibul

wwibul
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มีผู้เสนอแนวคิดที่ทำนายทางทฤษฎีว่า "undersea internet cables could detect tsunamis" >> คลื่นน้ำทะเลมีเกลือ > เกลือมีประจุ >> ประจุเคลื่อนตัดสนามแม่เหล็กโลก เกิดสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแผ่ >> ถ้าติด voltmeter ที่เคเบิลอินเทอร์เนตใต้ทะเล จะได้ระบบเตือนอย่างหยาบ ๆ ด่านแรก ซึ่งสัญญาณแม้อ่อนและอาจมีสัญญาณรบกวนง่าย แต่น่าจะลงทุนน้อยกว่าระบบทุ่นไฮเทค

เขียน 26 Jan 2010 @ 22:37 () แก้ไข 26 Jan 2010 @ 22:43, ()


ความเห็น (0)