อนุทิน 58503 - ศรีกรม

  • นำรถยนต์ประจำสำนักงานไปเจิมที่วัด
  • แจ้งรายละเอียดและงบประมาณการอบรม สคช.
  • จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๓
  • คติ...ถ้าอยากได้มากกว่าที่คุณได้ คุณต้องเป็นมากกว่าที่คุณเป็น...
เขียน 26 Jan 2010 @ 20:40 ()


ความเห็น (0)