อนุทิน 58498 - รีไซเคิลแมน

11. ข้าพเจ้าได้สำรวจตนเองพบว่า..

  • การไม่พูด ดีกว่าการพูด ในบางครั้ง พูดก็ดีกว่าไม่พูด แล้วแต่กาลเทศะ
  • การรู้แต่ไม่พูด ดีกว่า รู้แล้วพูดไป
  • แต่การวิตกสงสัย ความไม่เชื่อมั่นและมั่นใจเป็นปัจจัยทำให้ขาดความเชื่อมั่น ในสิ่งที่ได้รู้ว่าถูกต้องหรือไม่
  • เพื่อนข้าพเจ้าบอกว่า นั่นแหละก็ไม่ควรพูดเพราะพูดไปยิ่งไม่รู้จริงยิ่งไม่ควรพูด มันไม่ดีกับตัวเราและคนฟังคนอื่นก็อย่าพูดเลย
  • ทำให้ข้าพเจ้าคิดได้ว่า ข้าพเจ้าควรฟังมากกว่าพูด
เขียน 26 Jan 2010 @ 19:52 () แก้ไข 30 Jan 2010 @ 15:08, ()


ความเห็น (0)