อนุทิน 58495 - พระปลัด

พระปลัด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำว่า เป็นกรรมที่ร่วมสร้างกันมาแต่อดีตชาติ เช่น บางคนพ่อแม่ดี แต่ลูกไม่ดี บางคนลูกดี แต่พ่อแม่ไม่ดี เป็นต้น

การกระทำอะไรร่วมกันมาแต่อดีตชาติ จะเป็นไปในทางดีหรือทางไม่ดี  ผลแห่งการกระทำทั้งหลายในอดีต  ย่อมส่งผลถึงความเป็นไปของคนเราในปัจจุบัน  และการกระทำทั้งหลายในปัจจุบัน  ย่อมส่งผลต่อไปในอนาคตเช่นกัน

เขียน 26 Jan 2010 @ 17:59 ()


ความเห็น (0)