อนุทิน 58494 - นู๋เจ

  ติดต่อ

การกระทำสิ่งใดก็ตามแต่ ที่จะทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ ไม่ว่าจะด้วยทางกาย วาจา ใจ ล้วนแต่เป็นการสร้างกรรมทั้งสิ้น การคิดก่อนทำคือทางออกที่ดีของการไม่สร้างกรรม

  เขียน:  

ความเห็น (0)