อนุทิน 58492 - เทียนน้อย

วันนี้นั่งตรวจงานตรวจบันทึก...เขียนๆ

บางคนเราสามารถเขียนให้ได้มาก

เพราะมีข้อต้องเสนอแนะและเพิ่มเติมจากที่ผู้ปกครองเขียนมา

บางคนเราก็มีข้อมูลในการเขียนน้อย...เพราะนักเรียนขาดใจที่จะสื่อสารกับครู

พอไปเป็นเห็นข้อความที่ครูเขียนให้เพื่อนดีๆก็บอกว่า...เขียนให้เค้าดีจัง

หนูอยากได้บ้าง...งั้นหนูก็ลองใส่ใจเพิ่มมาในงานที่ส่งครูนะคะ...^_^

    ไม่รู้ว่าสั่งงานแล้วต้องตอบและดูพัฒนาการของนักเรียนทุกสัปดาห์

เป็นการเพิ่มภาระงานให้ตนเองหรือเปล่า...แต่ก็เต็มใจและชอบทำแบบนี้

อาจจะไม่ได้เพิ่มทักษะทางคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทำโจท์ปัญหายากๆได้

แต่เหนือสิ่งอื่นใด...คือการที่นักเรียนฝึกคิด ฝึกทำ ตระหนักและเห็น

ความสำคัญของงาน...สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้...^_^

เขียน 26 Jan 2010 @ 16:51 ()


ความเห็น (0)