อนุทิน 58438 - เผ่าพันธุ์เดียวกัน

หนังสือที่กำลังอ่าน 1.เราคิดอะไร(สันธิอโศก) 2.ผู้จัดการรายเดือน 3.Way 4.ปาจารยสาร 5.National Geographic(ภาษาไทย) 6. ทะเลน้ำนม(นวนิยาย) 7.สานแสงอรุณ 8.หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว(นวนิยายแปล) 9.ดอนกิโฆเต้ แห่งลามันซ่า ขุนนางต่ำศักดิ์นักฝัน(นวนิยายแปล)  10. พุทธิกา และหนังสือธรรมะของหลวงพ่อพุทธทาส มีทั้งรายเดือน ราย 2 เดือน ลืมไปมีอีกเล่ม BusinessWeek(ภาษาไทย)

เขียน 25 Jan 2010 @ 22:27 ()


ความเห็น (0)