อนุทิน #58410

25 มกราคม 2553

เตรียมเอกสารส่งผลงานเข้าเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกรางวัลมิตรภาพบำบัด(กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์)

รพ.นค.ส่ง2ประเภท ได้แก่ประเภทผู้ป่วยอาสาสมัคร(ส่งผู้ป่วยหลังเปลี่ยนไตอาสาสมัคร)และประเภท ทีมงานสนับสนุน(ทีมงานมิตรภาพบำบัดหน่วยไตเทียม) 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)