อนุทิน 58410 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

25 มกราคม 2553

เตรียมเอกสารส่งผลงานเข้าเสนอชื่อเพื่อรับการคัดเลือกรางวัลมิตรภาพบำบัด(กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์)

รพ.นค.ส่ง2ประเภท ได้แก่ประเภทผู้ป่วยอาสาสมัคร(ส่งผู้ป่วยหลังเปลี่ยนไตอาสาสมัคร)และประเภท ทีมงานสนับสนุน(ทีมงานมิตรภาพบำบัดหน่วยไตเทียม) 

เขียน 25 Jan 2010 @ 19:32 () แก้ไข 23 Feb 2010 @ 20:23, ()


ความเห็น (0)