อนุทิน 58397 - มะปรางเปรี้ยว

วันนี้ประชุมทีมกันตอนช่วงเช้า ก็ทำให้เห็นแนวทางในการดำเนินการต่อกันไป มีหลายประเด็นที่ยังต้องคิดเพิ่มเติม

สำหรับเรื่อง test plan ทำเสร็จแล้ว ต้องจัดการเรื่องเพิ่มรายละเอียดและตรวจสอบความถูกต้องต่างๆ เพื่อส่งต่อให้น้องทดสอบต่อไป

สำหรับ code ของ KV ที่ได้ปรับปรุงใหม่ คาดว่าจะทำให้ระบบทำงานได้ดีขึ้น แต่ต้องทดสอบให้แน่นอนก่อน คาดว่าหากเป็นไปตามแผน ปลายเดือนกุมภาพันธ์น่าจะได้ปรับเป็นใหม่ ให้การทำงานส่วนต่างๆ เร็วขึ้น

เขียน 25 Jan 2010 @ 16:14 ()


ความเห็น (0)