อนุทิน 58390 - เทียนน้อย

วันนี้นั่งตรวจบันทึกของนักเรียนพร้อมกับเขียนความคิดเห็น...เพื่อชี้แนะ

การทำบันทึกในครั้งต่อๆไป...หลายคนผู้ปกครองให้ความร่วมมือและเสียสละเวลา

ร่วมในการประเมินชิ้นงานของนักเรียน...

       มีผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่ง...ท่านได้ให้ความร่วมมือดีมาก...เขียนความคิดเห็นทุกสัปดาห์กลับมาและสม่ำเสมอ....

      แต่วันนี้และวันต่อๆไปคงไม่มีลายมือที่สื่อความหมายให้ครูได้อ่านอีกแล้ว...เพราะ

ท่านได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต...

     ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของอนิพล...ให้ก้าวข้ามผ่านและต่อสู้ต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและอดทน....^_^

เขียน 25 Jan 2010 @ 13:54 () แก้ไข 25 Jan 2010 @ 13:56, ()


ความเห็น (0)