อนุทิน 58373 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • การค้นหาความดีของใครบางคนทำไมยากนักที่จะพบเจอ...
    ขณะที่ใครบางคนชีวิตเปี่ยมล้นด้วยความดี  งดงามในหน้าที่
    การครองตน  ครองคน  ครองงาน  และครองธรรม   แต่หายากนะ
    คนประเภทนี้
  • การเป็นพิธีกรในโอกาสเลี้ยงส่งครูที่ย้าย  ต้องพยายามค้นความดี
    ของเพื่อนร่วมงานมาชื่นชม... บางครั้งก็หนักใจเพราะค้นยากเหลือเกิน...
  เขียน:  

ความเห็น (0)