อนุทิน 58342 - จอมใจ

  ติดต่อ

"...วิธีเดียวที่จะทำให้คนอื่นครอบงำท่านไม่ได้

คือการไม่ปรารถนาอะไรจากพวกเขา

เมื่อไม่ปราถนาสิ่งใด คนอื่น ไม่เพียงต้องถอนแรง

กดดันออกไป แม้แต่ตัวท่านบัดนี้ก็ต้องถือว่าถอน

ตัวจาก ตนเอง...

นี่คือจุดเริ่มต้นของการเป็น"ตัวของตัวเอง"

(เสกสรรค์ ประเสริฐกุล,ผู้อื่นในตัวเรา)

  เขียน:  

ความเห็น (0)