อนุทิน 58340 - ศรีกรม

  • อาทิตย์ที่ผ่านมามีกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
  • ๒๑ ม.ค. เสวนาวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ผ่านระบบ vdo conference  จาก กทม.
  • ๒๒ ม.ค.๕๓  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ามาฝึกปฏิบัติจำนวน ๒๖ คน และจัดทำเอกสารแจก ๒๖ ชุด
  • เป็นวิทยากรบรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกับนิติกร
  • คติ...หนึ่งก้าวที่ยาวไกล อาจหวั่นไหวและล้มลง หนึ่งก้าวที่มั่นคง แม้จะสั้นแต่มั่นใจ...
เขียน 24 Jan 2010 @ 20:14 ()


ความเห็น (0)