อนุทิน #58325

  ติดต่อ

กศน.อ.หนองหิน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ณ วัดวังวิโมกข์ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ. เลย วันที่ 25-27 มค. 53 มีนักศึกษาเข้าอบรมธรรมะ จำนวน  80  คน

  เขียน:  

ความเห็น (0)