อนุทิน 58303 - รีไซเคิลแมน

10. ข้าพเจ้าสำรวจตนเองพบว่า

  • เวลาที่ข้าพเจ้าถ่ายรูป ในมุมตรงทางเดียว ทำให้ข้าพเจ้าได้ภาพด้านเดียว
  • แต่ถ้า้ข้าพเจ้าเปลี่ยนไปถ่ายมุมเอียงข้างบ้าง หรือมุมอื่น จะทำให้ข้าพเจ้าได้ภาพที่หลากหลายมุมมอง
  • สิ่งที่เกิดขึ้นคือความแปลกใหม่ที่พบเห็น นั่นคือ คุณค่าทางจิตใจที่เกิดจากการมองภาพถ่ายนั้น
  • กระจกเงาจึงสะท้อนให้ข้าพเจ้าเห็นมุมมองที่แตกต่างกันออกไปในหลายๆ ด้าน และหลายมุมมอง
  • ความคิดที่สร้างสรรค์ในสิ่งที่พบเห็น ต่อสิ่งกระทบ ต่อสิ่้งเร้าต่างๆ จะเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ที่จะอยู่ในจิตใจต่อตนเองและผู้อื่นไปอีกนาน...
เขียน 24 Jan 2010 @ 13:33 () แก้ไข 24 Jan 2010 @ 17:22, ()


ความเห็น (0)