อนุทิน 58288 - รีไซเคิลแมน

9. ข้าพเจ้าสำรวจตนเองพบว่า

  • เวลาที่มีเรื่องๆ หนึ่งที่ข้าพเจ้ารู้ว่า มันไม่ดี จริตของข้าพเจ้าจะเริ่มวิตกกังวล ยังความคิดให้ฟุ้งซ่านโดยทันที
  • แต่เมื่อข้าพเจ้าไม่คิด จริตของข้าพเจ้าจะปกติ ความฟุ้งซ่านในใจจะไม่บังเกิด ข้าพเจ้ามีสติระลึกได้ แต่ไม่ับังเกิดไฟในการทำงาน ทำให้ข้าพเจ้าทำแบบไม่ถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า ส่งผลให้การทำงานข้าพเจ้าเป็นไปแบบไม่รีบร้อนหรือรีบเร่ง
  • แต่เมื่อข้าพเจ้าคิดสร้างสรรค์ มองมันในแง่ที่ยังมีประโยชน์อยู่บ้าง ข้าพเจ้าจะเกิดแรงกระตุ้นหรือกำลังใจที่จะทำสิ่งนั้นส่งผลให้การทำงานข้าพเจ้าเป็นไปแบบรีบเร่งเพื่อให้สำเร็จ
  • ข้าพเจ้าเคยมองว่า ถ้าคนเราเผชิญกับอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนของตน จะมี 2 ทางเลือกคือ ก้าวหนี กับ ก้าวเดินต่อไป
  • ข้าพเจ้าเลือกที่จะก้าวเดินต่อไปเพื่อให้สำเร็จผ่านพ้นอุปสรรคดังกล่าวไปด้วยดี
เขียน 24 Jan 2010 @ 09:49 () แก้ไข 24 Jan 2010 @ 09:54, ()


ความเห็น (0)