อนุทิน 58276 - รีไซเคิลแมน

8. ข้าพเจ้าสำรวจตนเองพบว่า

  • ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีเมื่อได้รับข้อมูลจากคนที่มีความเห็นไปทางเดียวกัน
  • ข้าพเจ้าไม่สนใจว่า ข้อมูลน่าเชื่อถือได้เพียงใดและถูกต้องหรือไม่ ?
  • ข้าพเจ้ารู้สึกผิดที่คิดเช่นนั้น เพียงความหลงผิดในตัวผู้ให้ข้อมูลเพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งยังมีคนอื่นอีกหลายคนที่มีความเห็นแตกต่างและเห็นด้วยกับข้าพเจ้าเพียงแต่ข้าพเจ้าไม่เปิดใจที่จะยอมรับรู้รับฟังเท่านั้น
  • เพื่อนข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้า "หูเบาและไม่มีเหตุผล" เพราะการเชื่อถือข้อมูลเพียงคนเดียวและทางเดียว เปิดทิฐิของตนและปิดกั้นมุมมองที่สร้างสรรค์ไป
  • ข้าพเจ้าคิดว่า การหักล้างทางความคิดด้วยการสืบหาข้อมูลเฉพาะคนที่ไม่เปิดกว้างและเป็นธรรม นำมาให้มิตรภาพที่ดีสั้นลงและยากจะประสาน และก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กรในภาพรวมอย่างไม่รู้ตัวเลยทีเดียว
เขียน 23 Jan 2010 @ 23:33 ()


ความเห็น (0)