อนุทิน 58272 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

7. ข้าพเจ้าสำรวจตนเองพบว่า

  • ความเข้าใจ เกิดจากการเรียนรู้ศึกษาของตนเอง
  • การเข้าถึง เกิดจากความใส่ใจของตนเอง
  • ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะอ่าน ด้วยความใส่ใจ ข้าพเจ้าได้พัฒนาความคิด และมุมมอง และข้าพเจ้าได้รับประโยชน์จากการพัฒนานั้น
  • การพัฒนาที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือ การพัฒนาที่ทั้งตนเองและผู้อื่น ต่างได้ประโยชน์ร่วมกันและเท่าเทียมกัน
  เขียน:  

ความเห็น (0)