อนุทิน 58254 - รีไซเคิลแมน

5. ข้าพเจ้าสำรวจตนเองพบว่า

  • ในทุกครั้ง ที่ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองฉลาด นั่นคือข้าพเจ้ากำลังเดินเข้าสู่ความหลงในตัวตนของตนเอง (จิตขึ้นสู่บน)
  • และในบางครั้งที่ข้าพเจ้าคิดว่าตนเองโง่ นั่นคือข้าพเจ้ากำลังเดินเข้าสู่ความหลงในตัวตนของตนเองอีกเช่นกัน (จิตดิ่งสู่ล่าง)
  • แต่เมื่อข้าพเจ้าไม่คิดว่าตนเองโง่หรือฉลาด ข้าพเจ้าจะมีสติ ระลึกได้ นั่นคือ ข้าพเจ้าอยู่กับตนเองในปัจจุบันนั่นเอง (จิตที่อยู่ตรงกลาง)
เขียน 23 Jan 2010 @ 19:54 () แก้ไข 23 Jan 2010 @ 20:06, ()


ความเห็น (0)