อนุทิน 58249 - Ka-Poom

  ติดต่อ

เด็กหนึ่งคน...

กระโดดเข้าหาการเสพติด ==> ใจเขาทุกข์ ครอบครัวเขาทุกข์ สังคมเขาทุกข์...ประเทศชาติเขาทุกข์ ...จากการที่เขากระโดดเข้าหาเสพติด

เด็กหนึ่งคน...

ละการกระโดดเข้าหาการเสพติด ==> ใจเขาไม่ถูกบีบคั้น ครอบครัวเขาไม่ถูกบีบคั้น สังคมเขาไม่ถูกบีบคั้น ประเทศชาติเขาไม่ถูกบีบคั้น...จากที่เขาละออกจากยาเสพติด

มันคือ ความเกี่ยวเนื่องกันของสรรพสิ่งต่างๆ...ที่เราไม่อาจละเลยหรือปฏิเสธได้ว่า "เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรา"...

ที่มา ; http://gotoknow.org/blog/pecha/330282

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)