อนุทิน 58244 - Ka-Poom

  ติดต่อ

@57719 อืม...ไม่ใช่ "ความคิด" หากแต่คือ อารมณ์

อารมณ์มักนำพา...ให้คิด หากเมื่อใดที่อยู่เหนือโลก เหนืออารมณ์ได้...ความคิดที่ปรากฏจะเป็นความคิดอันเป็นเหตุและเป็นผล ซึ่งไม่ใช่ความคิดที่คล้อยไปตามอารมณ์...

ดังนั้นพึงดูจิตดูใจ...และตามอารมณ์ให้ทัน

หากตามไม่ทันก็เดี้ยง...

  เขียน:  

ความเห็น (0)